Translations: THE OAK AND THE MOON

Here are the translations of the Irish dialogue in THE OAK AND THE MOON.

If you haven’t yet read TOATM (or THE ALIGNMENT, or THE TWO), desist! There might be spoilers below.

Here’s a photo of a beautiful Missouri autumn as a protective buffer.

Content warning: explicit language

IMG_2738_sm

Translation of Irish dialogue from THE OAK AND THE MOON

A chroí, chuir tú iontas go duine orainn. Ní fhacthas dúinn go mbeifeá comh toilteanach seo bheith linn.
My dear, you’ve surprised us all. We didn’t realize you would be so willing to join us.

Is amadán tú.
You’re a fool. (or idiot)

Go raibh do chorp ina fheis ag mic tíre.
May your body be a feast for wolves.

Stad as anois.
Stop it now.

‘S mura stadfad?
And if I don’t stop?

siol fagu
a Welsh nursing shawl (check it out here and here)

Tá brón orm, a chroí.
I’m sorry, love.

maistín
cur (mutt, mongrel)

Mise agus tusa?
Me and you?

Dhá anam táthaithe ag trí rún.
Two souls united by three secrets.

Cén mhoill?
What’s delaying you?

‘Mach!
shortened/babytalk version of “Amach!” which means “Out!”

Go díreach.
Right on.

Níl tú ag díona’ ro-mhaith anocht.
Not a good night for you.

Tá tú ro-bhog orm.
You’re making this too easy for me.

Tá mé ag iarraidh go dtiúrfaidh tú abhaile mé.
I want you to take me home.

An bhfuil rud eicínt eile uait a dhíona’?
Do you want to do something else?

Is treise dúchas ná oiliúint.
Instinct is stronger than upbringing.

milseog
dessert

Deifir!
Hurry!

Cén gheis a chuir tú uirthi? Geis lus na meala líomóide?
What spell did you put on her? The lemon balm spell?

Ní dhearna mé tada.
I didn’t do a thing.

Filleann tú ar an mbaile agus éiríonn sí as as a stuaim féin? An-chomhthárlú go deo é sin.
You return home and she stops on her own? That’s a remarkable coincidence.

B’fhéidir nach ea.
Maybe it’s not.

Ó mo cheann, mo cheann.
My head, my head.

A mhuirnín
Darling

Faigh suaimhneas trí chodladh. Go gcumhdaí an chré thú go nglaofaidh muid aríst ort.
Find peace with sleep. May the earth protect you until we call for you again.

A bhean
Woman

Tá brón orm, a Mháthair.
I’m sorry, Mother.

Tá brón orm, a Aintín.
I’m sorry, Aunt.

A mhic
Son

Cloisim arís uait é.
Say it again; repeat it if you dare.

dearg-bhitse
absolute bitch

Translations: THE TWO

For anyone curious about the translations of the Irish dialogue in THE TWO, keep reading. If THE TWO (or THE ALIGNMENT) is on your TBR, you might want to stop here to avoid spoilers.

Here’s a photo of autumn in Missouri as a protective buffer.

Content warning: explicit language

IMG_8496

Translation of Irish dialogue from THE TWO

Imeacht gan teacht ort.
Go and never return. (This is a harsh insult, comparable to “Fuck off” in English. There’s an element of wishing the person dead in it.)

Tá mé i ngrá leat.
I am in love with you.

Cén t-am é?
What time is it?

Tá sé deich nóiméad tar éis a seacht.
It is ten minutes after seven.

Ceangailte go brách
Eternally bound

Bailigh as
Fuck off

Mo ghrá thú.
I love you. (Literal translation: You are my love.)

Bréagadóir
Liar

Diúl mo bhod.
Suck my cock. (This is used as an insult in the book. I’m not sure if it’s always an insult when said this way, so be careful. LOL)

Tá tú go hálainn.
You are beautiful.

Is mian liom thú.
I want you.

Tá mé ag iarraidh craiceann a bhualadh leat.
I want to have sex with you. (A very impolite way to say it. The literal translation is something like “I want to bang skin with you.”)

Tá grá agam duit.
I love you.

Beidh muid in ann a dhul amú oraibh go héasca ar an mbóthar.
We can easily lose them on the road.

Níl spraoi ar bith ansin.
There is no fun there (in that).

Feicfidh mé ar an mbóthar thú, a dheartháir.
I’ll see you on the road, brother.

A Fhearghuis, a leanbh na páirte,
Bí láidir; ná tarraing céim siar.
Is treascairt na tragóide é an crann greamaithe.
Tá grá agam duit,

Fearghus, my dear child,
Be strong; do not retreat.
A destiny embraced is a tragedy overcome.
I love you,
(His name changes from Fearghus to Fhearghuis when someone is addressing him in Irish. Weird, I know. And awesome.)

A chroí
My dear

Mo bheannacht ar do leanbh.
My blessing on your child.

Translations: THE ALIGNMENT

For anyone curious about the translations of the non-English dialogue in THE ALIGNMENT, keep reading. If you haven’t read THE ALIGNMENT there could be some spoilers here.

Content warning: explicit language

 

Translation of Irish Dialogue from THE ALIGNMENT

A nia, le do thoil,
Nephew, please,

A mhic,
Son,

Ní ba chóir dhuit í a thabhairt anseo.
You shouldn’t have brought her here.

Má leagann duine ar bith láimh uirthi, maróidh mé sibh uilig.
If anyone touches her, I’ll kill you all.

Focáil leat.
Fuck you / Piss off / Bite me / Go to hell. (You pick. The direct translation doesn’t really work here, but this is basically what it means.)

A chroí
love (a term of endearment similar to “dear” in English)

Amhail is nach ndeachaigh am ar bith isteach.
As if no time has passed.

A Mháthair,
Mother,

Bhur fíorghrá.
True love.

Is neamhbhuan cogadh na gcarad; má bhíonn sé crua, ní bhíonn sé fada.
An argument between friends is short lasting; even if bitter it is never long.

Tá mo chroí istigh ionat.
My heart is within you.

Máistir na nDúl
Master of the Elements

A leanbh na páirte,
My dear child,

Ni heolas go haontios.
There is no knowledge without unity.