Translations: THE OAK AND THE MOON

Here are the translations of the Irish dialogue in THE OAK AND THE MOON.

If you haven’t yet read TOATM (or THE ALIGNMENT, or THE TWO), desist! There might be spoilers below.

Here’s a photo of a beautiful Missouri autumn as a protective buffer.

Content warning: explicit language

IMG_2738_sm

Translation of Irish dialogue from THE OAK AND THE MOON

A chroí, chuir tú iontas go duine orainn. Ní fhacthas dúinn go mbeifeá comh toilteanach seo bheith linn.
My dear, you’ve surprised us all. We didn’t realize you would be so willing to join us.

Is amadán tú.
You’re a fool. (or idiot)

Go raibh do chorp ina fheis ag mic tíre.
May your body be a feast for wolves.

Stad as anois.
Stop it now.

‘S mura stadfad?
And if I don’t stop?

siol fagu
a Welsh nursing shawl (check it out here and here)

Tá brón orm, a chroí.
I’m sorry, love.

maistín
cur (mutt, mongrel)

Mise agus tusa?
Me and you?

Dhá anam táthaithe ag trí rún.
Two souls united by three secrets.

Cén mhoill?
What’s delaying you?

‘Mach!
shortened/babytalk version of “Amach!” which means “Out!”

Go díreach.
Right on.

Níl tú ag díona’ ro-mhaith anocht.
Not a good night for you.

Tá tú ro-bhog orm.
You’re making this too easy for me.

Tá mé ag iarraidh go dtiúrfaidh tú abhaile mé.
I want you to take me home.

An bhfuil rud eicínt eile uait a dhíona’?
Do you want to do something else?

Is treise dúchas ná oiliúint.
Instinct is stronger than upbringing.

milseog
dessert

Deifir!
Hurry!

Cén gheis a chuir tú uirthi? Geis lus na meala líomóide?
What spell did you put on her? The lemon balm spell?

Ní dhearna mé tada.
I didn’t do a thing.

Filleann tú ar an mbaile agus éiríonn sí as as a stuaim féin? An-chomhthárlú go deo é sin.
You return home and she stops on her own? That’s a remarkable coincidence.

B’fhéidir nach ea.
Maybe it’s not.

Ó mo cheann, mo cheann.
My head, my head.

A mhuirnín
Darling

Faigh suaimhneas trí chodladh. Go gcumhdaí an chré thú go nglaofaidh muid aríst ort.
Find peace with sleep. May the earth protect you until we call for you again.

A bhean
Woman

Tá brón orm, a Mháthair.
I’m sorry, Mother.

Tá brón orm, a Aintín.
I’m sorry, Aunt.

A mhic
Son

Cloisim arís uait é.
Say it again; repeat it if you dare.

dearg-bhitse
absolute bitch